Hangtran278899's Recent Activity

Banner 15Banner 02
 1. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Khác Cung cấp giống khoai môn sáp ruột vàng 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm -...

  16/1/18 lúc 17:42
 2. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống khoai môn sáp tím 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm -...

  16/1/18 lúc 17:39
 3. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cần bán giống khoai môn cao chỉ tím 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm -...

  16/1/18 lúc 17:37
 4. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Bán giống hoa lan cấy mô 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm -...

  16/1/18 lúc 17:34
 5. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Khác Mua bán giống chuối sứ cấy mô- 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm -...

  16/1/18 lúc 17:32
 6. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống chuối sứ, cau, trà bột, già Nam Mỹ - 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm -...

  16/1/18 lúc 17:29
 7. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp: gừng giống, gừng tươi 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm -...

  16/1/18 lúc 17:26
 8. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Chuyên cung cấp gừng giống số lượng lớn 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm -...

  16/1/18 lúc 17:23
 9. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cần bán bột cá làm phân bón hữu cơ 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá làm phân bón với chỉ tiêu sau: a. Bột cá 15 - Đạm: 15% min - Tro : 20 - 25% - Xuất xứ Việt Nam...

  16/1/18 lúc 17:20
 10. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp bột cá làm phân bón hữu cơ số lượng lớn 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá làm phân bón với chỉ tiêu sau: a. Bột cá 15 - Đạm: 15% min - Tro : 20 - 25% - Xuất xứ Việt Nam...

  16/1/18 lúc 17:18
 11. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Mua bán bắp trái Mỹ làm thực phẩm 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá làm phân bón với chỉ tiêu sau: a. Bột cá 15 - Đạm: 15% min - Tro : 20 - 25% - Xuất xứ Việt Nam...

  16/1/18 lúc 17:15
 12. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cần bán bắp non đóng khay số lượng lớn 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá làm phân bón với chỉ tiêu sau: a. Bột cá 15 - Đạm: 15% min - Tro : 20 - 25% - Xuất xứ Việt Nam...

  16/1/18 lúc 17:12
 13. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp bắp non số lượng lớn 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá làm phân bón với chỉ tiêu sau: a. Bột cá 15 - Đạm: 15% min - Tro : 20 - 25% - Xuất xứ Việt Nam...

  16/1/18 lúc 17:08
 14. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cần mua giống khoai môn sáp ruột vàng 0909922617.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá làm phân bón với chỉ tiêu sau: a. Bột cá 15 - Đạm: 15% min - Tro : 20 - 25% - Xuất xứ Việt Nam...

  16/1/18 lúc 17:03
 15. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Khác Cung cấp bã nành Agrentina số lượng lớn - 0937392133.

  Chúng tôi chuyên nhập các mặt hàng nguyên liệu thức ăn gia súc Bã nành Agrentina chỉ tiêu như sau: Protein: 46.19pct Moisture: 10.64pct...

  16/1/18 lúc 15:10